Kantutlegger med automatisk følging av kanten
Kantutlegger FKL20

Kantutleggeren er et tilbehør til ForshagaSpridaren, som brukes til legging av støtteremser ved veibelegg. Takket være et unikt system med integrerte sensorer kan systemet få kantutleggeren til å følge beleggingsprofilen og styre utmatingen automatisk. Styringen reduserer effektivt spill på beleggingen, noe som gir en meget effektivt kjøretøy.

Maskinen har også integrert vibrator til pakking av støtteremsen. Konstruksjonen gjør at bare et eneste kjøretøy kan foreta oppgaven med å legge støtteremser.


En kort demonstrasjonsfilm om kantutleggeren.

Teknisk spesifikasjon

 • Betegnelse, modell: Kantutlegger FKL20
 • Massefraksjon (f): 0 < (f) < 50 mm
 • Kapasitet: ~ 0,5 m³/min
 • Maks leggehastighet: ~ 3 km/h
 • Maks transporthastighet: ubegr.
 • Bredde støtteremse: ~ 0,25 m
 • Maks sideforflytning: 0,5 m
 • Matespenning: 24 V (12 V tilvalg)
 • Vekt: 315 kg
 • Overflatebehandling: Sinkmetallisert, primer, 2-komponent topplakk

Egenskaper

 • Integrert dokumentasjon med GPS
 • Automatisk kantfølging
 • Automatisk fylling av trau med nivågiver
 • Integrert vibrator
 • Full kontroll via trådløs styring fra førersetet
 • Enkel installasjon
 • Elektrisk drift
 • Lav vekt

Bruksområder

 • Kantlegging
 • Legging av støtteremser

Om kantlegging

Hensikten med støtteremse er hovedsakelig å støtte beleggingskanten, slik at denne ikke sprekker eller på annen måte deformeres ved at kjøretøyer kjører på eller nære veikanten. Den reduserer også påvirkning av vann som renner av veien. Ved å legge nye eller komplettere støtteremser der veikanten er høy, kan på denne måten forlenge beleggingens levetid.

Utførelse

Kantutleggeren monteres i lastbilens ordinære trekkanordning og står på egne hjul mens lasteplanet er tippet. Maskinen består av en massetransportør med integrert trau, skrape og vibrator. Konstruksjonen er spesielt utviklet for å redusere spill av masse fra transportør og utmatertrau på beleggingen. Hele kantleggeren styres raskt inn eller ut fra veikanten, via en integrert enhet, direkte fra førerens manøverenhet.

Arbeidsgang

Sett kjøretøyet inntil veikanten og hev lasteplanet til kantutleggeren står på bakke/mark og massen fyller sandsprederen. Styr kantleggeren ut, slik at trauet havner langs veikanten. Start kantleggeren og fylling av masse. Aktiver den automatiske styringen og kjør.

Smarttelefon med android app

Trådløs styring

Styringen er trådløs og bare en materkabel må trekkes fra batteriet i bilen. Manøverenheten består av en vanlig smarttelefon eller et nettbrett med nedlastet app. Styring av start, stopp og dosering gjøres lett ved å peke på skjermen. Programmet har et vel gjennomtenkt menysystem, der programvalg og alle maskinens funksjoner enkelt kontrolleres direkte på skjermen. Med over 1000 installasjoner er appen velprøvd og har fått meget gode tilbakemeldinger. Last ned og les mer om appen på Google Play.

Transport

Kantutleggeren i transportstilling

Når lasteplanet senkes løftes kantutleggeren opp i transportstilling av kjettinger, for rask henting av masse, eller forflytting av kjøretøyet til neste arbeidssted - uten at føreren må gå ut av bilen.

Automatisk påfylling

Nivågiver til utmatertrau

Utmatertrauet fylles automatisk via sandspreder og transportør ved hjelp av den integrerte nivåmåleren. Et akustisk signal i manøverenheten indikerer for føreren, dersom bilen har for høy hastighet.

Vibrator

Vibrator til pakking av støtteremsen

En fjæropphengt, elektrisk vibrator følger i forlengningen av trauet, for å pakke og jevne ut støtteremsen. Start og stopp av denne foretas av styresystemet.

Varsellys / blitslys

Kantutleggeren leveres komplett med LED-baklys (bak- og bremselys, blinklys) og LED-blitslys på et rustfritt baklyspanel.

Utmatertrau

Maskinens utmatertrau, skrape og vibrator er spesielt utviklet for å forme en støtteremse, som oppfyller Trafikketatens krav ifølge TRVK Väg 2011:072 / AMA 10 DCB.611, der støtteremsens bredde må være ≥ 0,25 m. Støtteremsens bredde, skråning og høyde kan justeres til det materiale som benyttes.

Automatisk kantfølging

Ved kantlegging kan trauets plassering mot beleggingskanten enten styres manuelt med taster eller automatisk via sensorer.

Maskinen er utstyrt med sensorer, som kontinuerlig måler beleggingens høyde og trauets posisjon. Når kanten på beleggingen er tydelig, kan maskinen automatisk justere trauets posisjon sideveis, slik at støtteremsen skal havne optimalt, uavhengig av kjøretøyets plassering.

Dokumentasjon

All kantlegging som utføres logges kontinuerlig i systemet med GPS-posisjon og tidspunkt, noe som gir et bra underlag ved fakturering eller egen intern oppfølging. Loggfilen kan enkelt leses i TimeReport, som kan lastes ned fra våre kundesider.