Oversikt over produkter til veivedlikehold

Med mer enn 70 år i bransjen vet vi hvor viktig det er at en entreprenørmaskin må ha en god totaløkonomi. Våre produkter kjennetegnes ved høy driftssikkerhet, lave vedlikeholdskostnader, teknisk fremsynthet og bra andrehåndsverdi - alt i en maskin som er lett å bruke. All produksjon og utvikling foregår i Sverige. Våre produkter finnes over hele Norden og brukes av alle entreprenører til kommuner og store, svenske selskaper som Svevia, Peab, NCC og Skanska. Nedenfor vil du finne våre mest populære produkter.

Sandspredere & Saltspredere
Sandspreder til montering på lasteplan.

ForshagaSpridaren til montering på lasteplan

ForshagaSpridaren strør effektivt sand, grus eller salt og kan brukes året rundt til aktiviteter som bekjemping av hålke, beleggingsarbeider og støvbinding. Maskinen har vært på markedet i snart 70 år og gjennom årenes løp er den utviklet til å bli en av de absolutt beste maskinene på markedet - en optimal maskin til veivedlikehold med flere bruksområder.

Sandspredere og saltspredere til lastemaskiner
Sandspreder til lastemaskiner.

ForshagaSpridaren til lastemaskiner

En sandsprederskuffe med elektrisk utmatervalse har mange fordeler. Utmatingen kan styres med stor nøyaktighet selv ved lave hastigheter og påvirkes ikke av turtall eller oljegjennomstrømning. Det er også mulig å kjøre den i miljøsoner, der det ikke er tillatt med tilkoplede hydrauliske redskaper. Takket være styresystemet Time og dens integrerte GPS tilpasses utmatingen etter kjøretøyets hastighet og riktig dosering oppnås – både ved start, stopp, fremover eller bakover.

Støtteremselegger
Kantutlegger FKL20.

Kantutlegger / kantlegger

Kantutleggeren er et tilbehør til ForshagaSpridaren, som brukes ved legging av støtteremser ved veibelegg. Takket være et unikt system med integrerte sensorer kan systemet få Kantutleggeren til å følge beleggingsprofilen og styre utmatingen automatisk. Med vår Kantutlegger kan kantleggingen foregå med bare ett eneste kjøretøy.

Styresystemet Time
Styresystemet Time.

Styresystemet Time

Vår over 30 år lange erfaring i datateknikk til veimaskiner er lagt til grunn for utviklingen av vårt styresystem Time. Time er et GPS-basert, trådløst, styresystem, der føreren enkelt styrer alle maskinfunksjoner med en tastetrykk. Systemet inneholder flere hjelpredskaper, som målenivå av masse, forbruk, logging osv. Med Time er utmatingen lett å kalibrere, for å få riktig dosering.