Sandspreder og saltspreder
ForshagaSpridaren T20

ForshagaSpridaren strør effektivt sand, grus eller salt og kan brukes året rundt til aktiviteter som bekjemping av hålke, beleggingsarbeider og støvbinding. Maskinen har vært på markedet i snart 70 år og gjennom årenes løp er den utviklet til å bli en av de absolutt beste maskinene på markedet - en optimal maskin til veivedlikehold med flere bruksområder. Den nyeste modellen T20 klarer å spre et enda bredere utvalg av materialer.

Sandspreder ForshagaSpridaren til lastebil
Til lastebil
Sandspreder ForshagaSpridaren til traktortilhenger
Til traktortilhenger
Sandspreder ForshagaSpridaren til små lastebiler
Til små lastebiler

En kort demonstrasjonsfilm om ForshagaSpridaren.

Velprøvd konstruksjon

 • Montert på lasteplan
 • Elektrisk med GPS-styring
 • Spreder med senket lasteplan (ca. 1-1,5 m³)
 • Strøing kan foregå samtidig med ploging
 • Sandspreder T20 fungerer som baklem ved annen kjøring og tillater tømming av lasteplanet med maskinen på
 • Sporstrøing med valgfrie bredder
 • Unik mekanisme hindrer effektivt driftsforstyrrelser pga. stein eller is- og teleklumper
 • Omrørervalse finfordeler massen
 • Få slitasjedeler

Unik massebehandling

 • Strør sand, grus, salt, klorkalsium, m.m.
 • Strør fraksjoner mellom 0 til 50 mm
 • Kalibrerbar dosering (g/m²)
 • Riktig dosering uavhengig av hastighet
 • Full kontroll via trådløs styring fra førersetet
 • Utmating kan foregå mens kjøretøyet står stille
 • Strør like bra ved rygging
 • Integrert massenivåmåler
 • Fullstendig dokumentasjon med GPS

Flere bruksområder

 • Hålkebekjemping med sand eller salt
 • Strør sand ved beleggingsarbeider
 • Strør sand når asfalten "blør"
 • Støvbinding
 • Strør grus
 • Sporfylling av tømmerveier
 • Kantlegging (tilleggsutstyr)

Sandsprederens utførelse

Sandspreder T20 er formet av en profilert stålplate til en beholder som erstatter en vanlig bakpart. Til tross for at bilen forlenges snaue fire desimeter, kan sandsprederen likevel romme mer enn én kubikkmeter masse, som kan spres med nedsenket lasteplan.

I og med sitt kompakte format og lave vekt kan maskinen fortsatt sitte på, selv under annen kjøring – ved tipping fungerer sandsprederen som en vanlig baklem.

Ploge, rygge, punktstrø

En sandspreder montert på et lasteplan har flere fordeler. Det er blant annet lett å ploge og punktstrø samtidig - selv med sidevinger.

Trang gate, et typisk arbeidsområde

I trange passasjer og i blindvei/gate, der buksering av spreder oppleves som et gissel, blir smidighet og effektivitet et faktum med ForshagaSpridaren, da våre sandspredere fungerer like bra bakover som fremover.

Høy driftssikkerhet

Utmatermekanismen til ForshagaSpridaren

Den unike konstruksjonen på utmatermekanismen er gjennom årene forenklet, for lettvint å kunne hindre driftsstopp på grunn av is- og teleklumper eller stein i massen.

Foruten stor toleranse mot forurensning i massene, reduserer konstruksjonen også lekkasje. Sommersalting med f.eks. kalsiumklorid er derfor et ideelt bruksområde. En sandspreder plassert på lasteplanet sørger dessuten for at snøsprut og slaps fra bilen ikke havner i massen.

Omrørervalse

Omrørervalse til ForshagaSpridaren

Som standard er våre sandspredere utstyrte med en unik omrørervalse, som effektivt fordeler og forflytter massen mot utmatervalsen.

Seksjonsavgrensing

Strøing av sand i seksjoner

Tvers over sandsprederen T20 går det et spor, der det går å sette inn antall begrensningsplater. Seksjonsavgrensingen tillater strøing i valgfri bredde og antall spor. Dermed er det mulig f. eks. å strø bare i hjulsporet, sporfylle tømmerveier eller strø på småveier.

Minimalt vedlikehold

Sprederne består av få bevegelige deler med minimalt med slitasjedeler. Våre kunder hevder at service og vedlikeholdskostnadene er redusert med 75 % etter at de gikk over fra buksert sandspreder til den lasteplanmonterte ForshagaSpridaren. Resultatet har blitt større tilgjengelighet, samtidig som debiterbar tid har økt.

Trådløs styring

Smarttelefon med android app for ForshagaSpridaren

Maskinen styres helt trådløst fra en vanlig smarttelefon eller et nettbrett via en nedlastet app. Styring av start, stopp og dosering gjøres lett ved å peke på skjermen. Appen har et vel gjennomtenkt menysystem, der programvalg og alle sandsprederens funksjoner enkelt kontrolleres direkte på skjermen. Med over 1000 installasjoner er appen velprøvd og har fått meget gode tilbakemeldinger. Last ned og les mer om appen på Google Play.

Fremtidssikker med dokumentasjon

Alle sandspredere leveres med den nye generasjonens styresystem, Time. Med Time kvalitetssikres arbeidet ved at alle aktiviteter automatisk blir dokumentert med GPS. Time styrer dessuten sprederne trådløst, noe som gjør det lett å flytte dem mellom ulike kjøretøyer. Les mer om Time her.

Overføring av data

Våre sandspredere følger EU-standarden når det gjelder overføring av driftsdata, CEN-15430, til for eksempel Trafikketaten. Flere leverandører som Mowic og Zeekit kan automatisk motta disse dataene i sine systemer for videre behandling.

Strøing med senket lasteplan

Utmatet mengde sand med senket lasteplan

Til tross for at bilen forlenges snaue fire desimeter, kan sandspreder T20 likevel romme mer enn én kubikkmeter masse, som kan spres med senket lasteplan. Bildet viser et eksempel på den mengde sand som kan strøs med senket lasteplan.

Kalibrert dosering

Takket være styresystemet Time kan alle våre sandspredere enkelt kalibreres for ulike typer masse. Med en kalibrert maskin og riktig dosering oppnås optimal rekkevidde, til nytte for både miljø og økonomi.

Utmatingen følger kjøretøyets hastighet, inklusive start og stopp, både forover og ved rygging. Strøingen kan også foregå stillestående, ved fylling og reparasjon av veibaner, eller når sandsprederen skal tømmes for overflødig masse.

Nivåmåler

ForshagaSpridaren har integrert nivåmåler

Sandspreder T20 er utstyrt med en nivåmåler som kontinuerlig måler mengden masse i beholderen. Materialnivået vises som en søyle i manøverenheten og gir en god indikasjon for når det er på tide å fylle på beholderen.

Kantlegging

Kantlegging med ForshagaSpridaren

Kantlegging som før krevde flere kjøretøyer, kan nå utføres med et tilbehør til ForshagaSpridaren. Styringen av denne foregår trådløst og per automatikk fra sprederens manøverenhet. Se separat side om kantutleggeren..

Lett å flytte / rask å stille inn

Maskinene leveres med elektrisk drift til 12- eller 24-volts system. All elektronikk er helt integrert i sandspreder T20 og det er bare strømmen til materen som må tilkobles. Dette fører til høy driftssikkerhet og enklere bruk.

Den trådløse styringen gjør det dessuten lett å flytte maskinen mellom ulike kjøretøyer ved f.eks. bruk av utskiftbare lasteplaner.

Sandsprederen henges på, kontakten settes i og maskinen er klar til bruk.

Traktortilhenger

ForshagaSpridaren montert på traktortilhenger

Ett annet eksempel der den trådløse manøvreringen vil passe bra er ved montering på en traktortilhenger, da det bare er strømmen til materen som må kobles til.

Flere filmer med ForshagaSpridaren

ForshagaSpridaren er en meget populær maskin med flere bruksområder. Nedenfor viser vi støvbinding med kalsiumklorid fra TETRA Chemicals og hvordan maskinen også kan brukes til kantlegging. ForshagaSpridaren finnes i ulike modeller. Dersom du har en lastemaskin, anbefaler vi at du tar en titt på vår sandsprederskuffe.

Spredning av kalsiumkloridflak (CC ROAD ® 77%).
Kantlegging med ForshagaSpridaren kantutlegger.