Styresystem Time til ForshagaSpridaren

Helt siden vår første sandspreder ble laget har brukervennlighet og driftssikkerhet vært viktige egenskaper hos våra styresystemer. Føreren har alltid enkelt kunnet kontrollere maskinens funksjoner fra førerhuset. Vår siste modell, Time, som har vært på markedet siden 2005, er trådløs og GPS-styrt.

Alle sandspredere leveres med GPS som standart og er en integrert del av styresystemet Time. De arbeider som utføres med maskinen logges helt automatisk i manøverenheten, noe som muliggjør oppfølging og kvalitetssikring. Sandsprederen oppfyller myndighetenes krav ifølge CEN-15430, for rapportering av driftsdata i sanntid.

En kort demonstrasjonsfilm om TimeReport.

Kvalitetssikring av jobbene

Vårt GPS-tilkoblede styresystem, Time, er et utmerket hjelpemiddel til å dokumentere og kvalitetssikre det arbeidet som utføres. Ved hjelp av Time får du automatisk en dagbok, der alle aktiviteter er lagret i sekunder og meter-presisjon. Dagboka kan deretter enkelt benyttes ved fakturering, rapportering, statistikk, kontroller osv. Dagboka skrives helt uten at føreren trenger å tenke på den i det hele tatt!

Overføring av data

Våre sandspredere følger EU-standarden når det gjelder overføring av driftsdata, CEN-15430, til for eksempel Trafikketaten. Flere leverandører som Mowic og Zeekit kan automatisk motta disse dataene i sine systemer for videre behandling.

Manøverenhet

Smarttelefon med android app

Manøverenheten består av en trådløs smarttelefon med stor og tydelig fargeskjerm. Skjermen er trykkfølsom, noe som betyr at vanskelige tastetrykk er en saga blott!

Menysystemet er vel gjennomtenkt, der alle sprederens funksjoner lett kan kontrolleres ved å peke på skjermen. Med over 1000 installasjoner er appen velprøvd og har fått meget gode tilbakemeldinger. Last ned og les mer om appen på Google Play.

Integrert, trådløs enhet

Styreenhet til ForshagaSpridaren

Styreenheten til Time er helt integrert med sandsprederen og det er bare strømmen til materen som må kobles til. Dette fører til høy driftssikkerhet og enklere bruk.

I og med at kontakten mellom førerhus og sandsprederen foregår helt trådløst, blir ForshagaSpridaren Time meget lett å flytte mellom forskjellige kjøretøy.

PC-program

Oppfølgingsprogram for PC

For oppfølging finnes et brukervennlig program, Time Report, der all innsamlet data presenteres tydelig på en kartoversikt. Programmet kan uten kostnad lastes ned fra våre kundesider.

Alle basisopplysninger til fakturering, rapporter og statistikk fås ved å markere et område på kartet. Pek på et punkt og få all relevant informasjon som tid og utspredd mengde.